Östersjöns torskbestånd är illa ute

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Efter många års överfiske är torskbeståndet i kris. Både beslutsfattare och forskare står handfallna. Vetenskapen kan inte förklara det som sker. Fiskepolitiken har misslyckats och de åtgärder som vidtagits har förvärrat situationen.

Något måste göras och det är bråttom. Om inte något sker snart kan torsken i Östersjön vara bortom räddning.

Läs mer

Vad säger våra riksdagspartier om östersjötorskens akuta situation?

9 juli, 2017

Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

8 juli, 2017

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

7 juli, 2017

Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

Tidigare fanns torsk i alla delar av Östersjön och i alla storlekar

Idag är beståndet i kris. Dagens torskbestånd återfinns huvudsakligen i de sydöstra delarna av Östersjön där de nästan uteslutande består av små fiskar som är så svaga att de inte orkar följa födan. De stora torskar som behövs för att skapa återväxt och balans i ekosystemet finns knappast längre.

Det är människans fel. Genom en fiskepolitik som tillåter bottentrålning – en ohållbar och skadlig fiskemetod – har man drivit fram ett torskbestånd i Östersjön av huvudsakligen små och klena torskar. Balansen i Östersjöns ekosystem är beroende av ett torskbestånd med fiskar av varierande storlek. Östersjötorsken kan inte heller ersättas av någon annan art eller västerhavstorsk eftersom de inte är anpassade till Östersjöns låga salthalt. Det är dags att vi slutar rubba Östersjöns biologi och räddar torskbeståndet medan det fortfarande går.

Ett obalanserat torskbestånd sätter Östersjöns ekosystem ur spel

Torsken är Östersjöns främsta rovfisk och ett livskraftigt bestånd med torskar av varierande storlek är viktigt för ekosystemets balans. Detta beror på att torskar av olika storlekar äter olika föda och därför fyller olika funktioner i ekosystemet.

Utan stora torskar ökar bestånden av strömming och skarpsill. Det riskerar då leda till en minskad mängd djurplankton vilket i sin tur leder till att mängden växtplankton ökar. En rubbad balans mellan djur- och växtplankton förstärker effekterna av övergödningen i Östersjön.

Decennier av överfiske har idag satt sina spår. Idag är torsken i Östersjön så illa däran att den inte längre kan uppfylla sin funktion som topprovfisk i ekosystemet. Det finns knappt några stora torskar kvar och det finns ingen annan art kan ta över den viktiga uppgiften.

Därför är det inte bara torskens, utan hela Östersjöns framtid som står på spel.

Läs mer
Östersjöns ekosystem i obalans