Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Centerpartiet: "Torskens status i Östersjön" - Rädda Östersjötorsken Centerpartiet: "Torskens status i Östersjön" - Rädda Östersjötorsken

Centerpartiet: ”Torskens status i Östersjön”

By 4 juli, 2017Debatt

Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson

Östersjön är i stort behov av hjälp. Flera fiskarter är hotade däribland torsken. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, därför är det extra viktigt att Sverige tar ansvar och vårdar vattnet så att våra barn och barnbarn också kan bada och fiska i rena vatten.

Centerpartiet arbetade hårt i regeringsställning för att förbättra miljön i Östersjön. 2009 antogs för första gången en proposition med en sammanhållen svensk havspolitik. Med den tog alliansregeringen ett samlat grepp om havsfrågorna med åtgärder för så väl  fiske, jordbruk, sjöfart, som turism, havsplanering och forskning. Vi ökade resurserna till miljöåtgärder och införde ett särskilt stöd för lokala vattenvårdsprojekt, fler vattenområden skyddades och styrningen och uppföljningen på havspolitiken förbättrades i samband med inrättandet av en ny Havs- och vattenmyndigheten. En särskild handlingsplan för alla Östersjöländer beslutades och under det svenska EU-ordförandeskapet antogs den första samlade Östersjöstrategin. Satsningarna gav också resultat – Sveriges utsläpp av fosfor och kväve till våra hav har minskade i stadig takt sedan 2006.

För att förbättra havsmiljön och fiskebestånden är det extra viktigt med internationella miljö- och fiskepolitiska åtgärder. Alliansregeringen var drivande när EU under förra mandatperioden antog en mer hållbar fiskepolitik och ett europeiskt utkastförbud. Utkastförbudet innebar att fisk som fastnat i nät och trålar registreras, landas och räknas av från kvoterna oberoende av dess storlek. Förbudet var en viktig del i arbetet mot ett hållbart fiske. Det har dock visat sig att det europeiska utkastförbudet inte följs och det finns ingen fungerande kontroll av hur förbudet efterlevs. Oroväckande uppgifter från svenska och europeiska kontrollorgan visar att utkastet inom svenskt torskfiske med trål uppgår till 20-30 procent under 2015. Det motsvarar ungefär 15 000 ton torsk, som togs upp och slängdes tillbaka i havet för att dö. Som ett steg i att rädda torskbeståndet beslutade medlemsstaterna i EU 2016, att minska torskfisket i östra Östersjön. Beklagligt nog valde ministrarna en högre kvotnivå på torskbeståndet än de vetenskapliga rekommendationerna, trots att läget för torsken är mycket allvarligt.

Vi i Centerpartiet är oroliga för att Sverige förlorar ledarrollen inom fiskepolitiken, när vi egentligen borde ligga i framkant med åtgärder för livskraftiga fiskebestånd. Det räcker inte med att begränsa fiskekvoterna som regeringen nöjt sig med. Det behövs bättre kontrollfunktioner, uppdaterade lagar om tillåtna fiskeredskap och att beslut tas utefter vetenskapliga rekommendationer. Centerpartiet vill att regeringen ska arbeta för att den europeiska lagstiftningen för utkastförbud efterlevs. Det finns också flera förslag från myndigheter och intresseorganisationer för att förbättra fiskebestånden i Östersjön som borde ses över. Bland annat föreslår aktörerna elektroniska loggböcker, kameror ombord som filmar fångsterna samt andra elektroniska lösningar. Dessutom har Havs- och vattenmyndigheten konkreta åtgärder för livskraftiga fiskebestånd, men än så länge hindras dessa initiativ av föråldrade och ineffektiva lagar om tillåtna fiskeredskap.

Nu måste regeringen ta frågan om torskfisket på allvar och lyssna till vetenskapliga rekommendationer men också vidta åtgärder som leder till livskraftiga och hållbara fiskebestånd.

Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson