Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Miljöpartiet: "Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning" - Rädda Östersjötorsken Miljöpartiet: "Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning" - Rädda Östersjötorsken

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

By 8 juli, 2017Debatt

Emma Nohrén (MP), Havspolitisk talesperson

FNs stora havskonferensen i New York, som Sverige tog initiativ till tillsammans med Fiji, var startskottet för det internationella arbete som måste till för att rädda våra hav. För att arbetet ska få effekt krävs det att åtgärder sätts in på såväl global som lokal nivå. När vi i Sverige höjer rösten för att få världens ledare att enas om en kraftfull politik ställer det krav på att vi gör ett omfattande arbete på hemmaplan – och här är arbetet för Östersjön centralt.

Fisket i Östersjön står inför flera utmaningar. Hållbara fiskekvoter, flerartsförvaltning och åtgärder mot övergödningen måste realiseras om havet ska fortsätta vara en levande biotop. Torskens fortlevnad är avgörande för Östersjöns ekosystem. Som viktigaste rovfisk i Östersjön riskerar överfisket av torsken att orsaka en ekosystemkollaps som skulle ställa många viktiga funktioner ur spel.  Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning. Vi vill på sikt se ett förbud mot bottentrålning, en utbredd metod i nuläget, men som leder till att bottnar ödeläggs.

Riktningen framåt måste vara solklar – Östersjön ska vara ett levande hav. Från att idag vara ett av världens mest förorenade innanhav är det nu vår uppgift att vända den utvecklingen och då är bland annat inrättandet av marina reservat och hållbara fiskekvoter centrala delar. Det nya förbudet mot dumpning av fisk i haven måste få verkliga konsekvenser och EU ska ta ett globalt ansvar för att kämpa mot olagligt fiske och för att skydda internationellt vatten från laglöshet och plundring.

Av länderna runt Östersjön är Sverige det land som har längst kust gentemot havet. Genom vår aktiva politik visar vi ledarskap och skapar förutsättningar för andra att följa efter. När vi är ett föredöme genom att minska utsläppen till Östersjön kan vi få andra att ta vid. Lokala miljöprojekt som syftar till att förbättra kust- och havsmiljöer runt Gotland är nödvändiga samtidigt som vi arbetar för att vår egen påverkan i form av utsläpp av närsalter till havet ska minska.

Havet saknar gränser. Genom att agera på alla plan – såväl lokalt och globalt – skapar vi riktiga förutsättningar för en bättre havsmiljö. Det världsomspännande arbetet som tog sin början i New York för några veckor sedan gav oss många viktiga uppgifter att leverera på hemmaplan – och här är Östersjön en stor och viktig del, nu fortsätter arbetet!

Emma Nohrén (MP) Havspolitisk talesperson