Östersjö­torskens kris

LÄS MER

Ladda ner

Vår vision för Östersjöns fiske

LÄS MER

Debatt

LÄS MER

Aktuellt

12 maj, 2020

Gustav Hemming i SvD: Förbjud jättetrålare i Stockholms skärgård

4 maj, 2020

Industritrålare ger katastrofala följder för havet

9 januari, 2020

Stoppa den storskaliga trålningen i Östersjön

Nyhetsarkiv

Klara Svensson är orolig för Östersjöns framtid

Klara Svensson, till vardags tv-producent och aktuell med podcasten Trettio Plus Trevar, är uppvuxen på Gotland med Östersjön utanför dörren. Det har gjort att hon har en nära relation till havet och är djupt oroad av utvecklingen. Här pratar hon om varför vi måste göra något åt östersjötorskens situation nu om vi vill hjälpa Östersjön.

Fortsatt vanligt med illegala utkast av torsk i Östersjön

Yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Det visar en rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön.  Läs hela rapporten här

Östersjötorsken i kris

Idag befinner sig torskbeståndet i Östersjön i kris. Dagens torskbestånd återfinns huvudsakligen i de sydöstra delarna av Östersjön där de nästan uteslutande består av små individer. De stora torskar som behövs för att skapa återväxt och balans i ekosystemet är idag sällsynta.

Dagens olyckliga situation beror på flera faktorer, där en misslyckad fiskeförvaltning är avgörande. Genom en fiskepolitik som tillåter bottentrålning – en ohållbar och skadlig fiskemetod – har man drivit fram ett torskbestånd i Östersjön av huvudsakligen små torskar. Balansen i Östersjöns ekosystem är beroende av ett torskbestånd med fiskar av varierande storlek. Östersjötorsken kan inte heller ersättas av någon annan art eller västerhavstorsk eftersom de inte är anpassade till Östersjöns låga salthalt. Det är dags att vi slutar rubba Östersjöns biologi och räddar östersjötorsken medan vi fortfarande kan.