Rädda östersjötorsken

Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.

  • Så hanterar vi personuppgifter
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Just nu:

 underskrifter

Aktuellt

22 november, 2018

Bristande kontroll och fortsatt fusk i det svenska yrkesfisket

26 oktober, 2018

Danska riksrevisionen granskar stöd till fiskerisektorn från EMFF

23 oktober, 2018

Många kritiska röster om de nya torskkvoterna

1
Östersjöns miljö kräver många åtgärder, men fisket är det vi kan påverka direkt och med snabba resultat. LÄS MER
2
Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk och därmed avgörande för ekosystemets balans. Torskens situation idag är sämre än någonsin. LÄS MER
3
Trots förbud kastas miljontals torskar döda överbord årligen. LÄS MER
4
Hur kan ett bestånd kollapsa? Så måste fiskepolitiken förändras. LÄS MER
5
BalticSea2020 föreslår: Inför förbud mot bottentrålning i Östersjön. LÄS MER
6
Östersjöns kustsamhällen kan gynnas av mer miljövänligt fiske. LÄS MER

Klara Svensson är orolig för Östersjöns framtid

Klara Svensson, till vardags tv-producent och aktuell med podcasten Trettio Plus Trevar, är uppvuxen på Gotland med Östersjön utanför dörren. Det har gjort att hon har en nära relation till havet och är djupt oroad av utvecklingen. Här pratar hon om varför vi måste göra något åt östersjötorskens situation nu om vi vill hjälpa Östersjön.

Fortsatt vanligt med illegala utkast av torsk i Östersjön

Yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Det visar en rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön.  Läs hela rapporten här

Östersjötorsken i kris

Idag befinner sig torskbeståndet i Östersjön i kris. Dagens torskbestånd återfinns huvudsakligen i de sydöstra delarna av Östersjön där de nästan uteslutande består av små individer. De stora torskar som behövs för att skapa återväxt och balans i ekosystemet är idag sällsynta.

Dagens olyckliga situation beror på flera faktorer, där en misslyckad fiskeförvaltning är avgörande. Genom en fiskepolitik som tillåter bottentrålning – en ohållbar och skadlig fiskemetod – har man drivit fram ett torskbestånd i Östersjön av huvudsakligen små torskar. Balansen i Östersjöns ekosystem är beroende av ett torskbestånd med fiskar av varierande storlek. Östersjötorsken kan inte heller ersättas av någon annan art eller västerhavstorsk eftersom de inte är anpassade till Östersjöns låga salthalt. Det är dags att vi slutar rubba Östersjöns biologi och räddar östersjötorsken medan vi fortfarande kan.