Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreslår en nollkvot för fisket av torsk i Östersjöns östra bestånd för 2020

Nu vilar ansvaret för att få till ett fiskestopp på dessa politiker

LÄS MER

Aktuellt

8 augusti, 2019

Kommissionen godkänner nödåtgärder för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön

26 juni, 2019

Fiskebrief 16: Håll kursen bland fiskepolitikens grynnor och blindskär

5 juni, 2019

Fiskebrief 15: Bra regeringen! Men jobbet har bara börjat

Rädda östersjötorsken

Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.

  • Så hanterar vi personuppgifter
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Just nu:

 underskrifter
1
Östersjöns miljö kräver många åtgärder, men fisket är det vi kan påverka direkt och med snabba resultat. LÄS MER
2
Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk och därmed avgörande för ekosystemets balans. Torskens situation idag är sämre än någonsin. LÄS MER
3
Trots förbud kastas miljontals torskar döda överbord årligen. LÄS MER
4
Hur kan ett bestånd kollapsa? Så måste fiskepolitiken förändras. LÄS MER
5
BalticSea2020 föreslår: Inför förbud mot bottentrålning i Östersjön. LÄS MER
6
Östersjöns kustsamhällen kan gynnas av mer miljövänligt fiske. LÄS MER

Klara Svensson är orolig för Östersjöns framtid

Klara Svensson, till vardags tv-producent och aktuell med podcasten Trettio Plus Trevar, är uppvuxen på Gotland med Östersjön utanför dörren. Det har gjort att hon har en nära relation till havet och är djupt oroad av utvecklingen. Här pratar hon om varför vi måste göra något åt östersjötorskens situation nu om vi vill hjälpa Östersjön.

Fortsatt vanligt med illegala utkast av torsk i Östersjön

Yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Det visar en rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön.  Läs hela rapporten här

Östersjötorsken i kris

Idag befinner sig torskbeståndet i Östersjön i kris. Dagens torskbestånd återfinns huvudsakligen i de sydöstra delarna av Östersjön där de nästan uteslutande består av små individer. De stora torskar som behövs för att skapa återväxt och balans i ekosystemet är idag sällsynta.

Dagens olyckliga situation beror på flera faktorer, där en misslyckad fiskeförvaltning är avgörande. Genom en fiskepolitik som tillåter bottentrålning – en ohållbar och skadlig fiskemetod – har man drivit fram ett torskbestånd i Östersjön av huvudsakligen små torskar. Balansen i Östersjöns ekosystem är beroende av ett torskbestånd med fiskar av varierande storlek. Östersjötorsken kan inte heller ersättas av någon annan art eller västerhavstorsk eftersom de inte är anpassade till Östersjöns låga salthalt. Det är dags att vi slutar rubba Östersjöns biologi och räddar östersjötorsken medan vi fortfarande kan.