Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
WWFs fiskeguide 2017: ”Torskbeståndets utveckling kan vara i fara” - Rädda Östersjötorsken WWFs fiskeguide 2017: ”Torskbeståndets utveckling kan vara i fara” - Rädda Östersjötorsken

WWFs fiskeguide 2017: ”Torskbeståndets utveckling kan vara i fara”

By 11 maj, 2017Nyheter

I WWFs fiskguide för 2017 så fastslås att ”torsken i Östersjön är liten och smal och det är ännu osäkert varför”. Man konstaterar även att ”beståndets utveckling kan vara i fara”.

Årets fiskeguide uppmanar konsumenter att låta bli all torsk fångad i västra Östersjön. Från östra Östersjön uppmanar man konsumenter att låta bli garnfångad torsk och att vara försiktig med torsk som är trålad, dvs. konsumtion av trålad östersjötorsk bör ske med sparsamhet.

WWFs fiskguide ges ut årligen sedan 2002. Konsumentguiden  vägleder konsumenter i hur de ska undvika fisk vars bestånd är hotade eller som fångats med ohållbara fiskemetoder. Som grund för WWFs bedömningar ligger bland annat rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, artstatus enligt Artdatabanken och Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

I Sverige så sker datainsamling bland annat från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs WWFs fiskguide för 2017.