Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Liberalerna: "Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken" - Rädda Östersjötorsken Liberalerna: "Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken" - Rädda Östersjötorsken

Liberalerna: ”Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken”

By 3 juli, 2017Debatt

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L) & Maria Weimer riksdagsledamot (L)

Östersjön är för många sol, bad och avkoppling. Ett hav som binder oss samman med andra länder. Här färdas dagligen människor och gods. Östersjön är liksom andra hav jordens lungor och skafferi. Men det är ett hotat hav. Utsläpp och övergödning leder till bottendöd och hotar fisken. En rad insatser krävs.

Hållbart fiske. Östersjöns resurser måste nyttjas långsiktigt hållbart och hänsyn tas till havets ekosystem. Fisket måste hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar av vad bestånden tål för att man långsiktigt kunna ska kunna fiska med lönsamhet. Detta gäller allt fiske, men det är tydligt när det gäller torsken i Östersjön. Yrkesfiskarnas kunskap måste tas tillvara och det är viktigt med dialog mellan beslutsfattare, fiskare, myndigheter, akademin för att skapa en gemensam verklighetsbild för att få långsiktig hållbarhet och säkra Östersjöns framtida fiske. Miljövänligt fiske borde kunna premieras genom högre tilldelning av fiskekvoter. Mer forskning och utveckling behövs av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap.

Inför läckageskatt. Varje sommar kommer rapporterna om algblomningen och då blir det tydligt för många att Östersjön inte mår bra. Övergödning leder till algblomning, bottendöd och hotar Östersjöns fisk och beror delvis på användningen av handelsgödsel i jordbruket. Även kadmium i handelsgödsel är ett miljöproblem. Användningen av handelsgödsel måste minska och därför föreslår vi en läckageskatt. Det är rimligt att jordbruket också står för sina miljökostnader i enlighet med principen om att förorenaren måste betala.

Mer transporter till sjöss men minskad användning av fossila bränslen. Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera gods på sjön i förhållande till t.ex. väg. Men användningen av fossila bränslen måste minska och Sverige måste internationellt driva på för att sjöfarten också ska betala för sina klimatkostnader. Det behövs mer biodrivmedel i fartygstanken och vi är positiva till ett så kallat reduktionspliktsystem. Förutom minskade utsläpp leder minskat oljeberoende till färre oljetransporter på Östersjön. Transporter som är ett stort hot för vårt hav framförallt om olyckan är framme. Teknikutvecklingen driver på och sjöfarten, framförallt de kortare turerna, är allt mer redo för en ökad elektrifiering. Även höjd farledsavgift för de fartyg som inte uppfyller vissa skarpa miljökrav bör införas.

Plast och annat skräp ska bort från hav och stränder. Skräp vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast som tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Den svenska havskusten måste återkommande städas från skräp. Det leder till renare stränder men också gröna enkla jobb. Dessutom måste plastanvändningen minska och mer återvinnas. Vi ser gärna att Sverige inför en särskild avgift på plastpåsar.

Internationell samverkan. Vi kan göra mycket i Sverige men för att nå riktiga resultat krävs samarbete inom EU men också med alla de länder som har Östersjön som sitt hav. Vi har  alla ett ansvar att rädda Östersjön.

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)

Maria Weimer riksdagsledamot (L)