Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kunskapsbrist och kortsiktighet ett hot mot Östersjön - Rädda Östersjötorsken Kunskapsbrist och kortsiktighet ett hot mot Östersjön - Rädda Östersjötorsken

Havet måste bli en samhällsfråga, inte en miljöfråga.

Kunskapsbrist och kortsiktighet ett hot mot Östersjön

När SMHI anordnade almedalsseminarium på Briggen Tre Kronor i Visbys hamn handlade de främsta frågeställningarna om huruvida vi har kunskapen som krävs för att förvalta Östersjön rätt och vad det är som krävs för att kunna åtgärda den nuvarande kritiska situationen.

Tina Elfwing från Östersjöcentrum på Stockholms universitet menade att vi faktiskt saknar en hel del kunskap kring vårt hav. Kunskap kring hur mycket artsbestånden och ekosystemen klarar av. Åsa Ranung, Chef för vattenmiljö på WWF instämde men betonade också att kunskapsbristen inte får bli ett argument för att inte agera alls.

Thomas Johansson, enhetschef för havsplanering och maritima frågor på Havs- och vattenmyndigheten framhöll välfungerande ekosystem som den viktigaste frågan men att han saknar en mer visionär debatt kring vad som är ett fungerande ekosystem.

Ett problem som lyftes fram av flera var att en stor del av de satsningar som genomförs för ett friskare Östersjön sker i relativt kortsiktig projektform och med bristande utvärdering av effekterna.

– Vi måste bli bättre på att se till att vi får mer pang för pengarna i våra östersjöprojekt, sammanfattade Tina Elfwing

Mer långsiktighet och en stärkt koppling mellan forskningen och konkreta policyverktyg för beslutsfattare och förvaltare var något som efterlystes. Det rådd även enighet kring att ökad samverkan är mellan olika forskningsprojekt och mellan olika samhällsaktörer är nödvändigt för att kunna rädda Östersjön från en mörk framtid.

– Havet måste bli en samhällsfråga, inte en miljöfråga, konstaterade Thomas Johansson