Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Östersjötorsken högt på agendan när ungdomsförbunden debatterade Östersjöpolitik - Rädda Östersjötorsken Östersjötorsken högt på agendan när ungdomsförbunden debatterade Östersjöpolitik - Rädda Östersjötorsken

Östersjötorsken högt på agendan när ungdomsförbunden debatterade Östersjöpolitik

By 5 juli, 2017Nyheter, Okategoriserade

Idag samlades representanter från samtliga ungdomsförbund utom SSU i Almedalen för att diskutera sin politik för ett mer välmående Östersjön. Det var ett engagerat samtal med relativt stor enighet kring problembeskrivningen men desto mer splittring kring synen på lämpliga lösningar. En majoritet av förbundsrepresentanterna uppgav övergödning och överfiske som de två främsta utmaningarna för Östersjön framöver. RäddaÖsterjötorsken.se lyftes fram av moderator Folke Rydén och panelen fick svara på vad de tror är viktigast för att rädda östersjötorsken.

Grön Ungdom belyste att torskbeståndets välmående är nödvändigt för balansen i hela Östersjön och att de anser införandet av ett trålförbud vara den viktigaste åtgärden för att rädda torskbeståndet. Ung Vänster gick längre och vill se ett totalstopp för torskfiske i Östersjön med motiveringen att om vi inte gör något drastiskt nu så kommer vi inte att kunna äta torsk i framtiden. De menar att man inte bör köpa torsk från Östersjön.

Liberala Ungdomsförbundet (LUF) drev istället en blå tillväxt-linje och betonade vikten av att förena värnandet av miljön med värnandet av näringslivet. De menade att marknadskrafter framför ökad reglering och restriktioner kommer att skapa de nödvändiga lösningarna för Östersjön. Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) höll med men framhöll särskilt att jordbruket måste värnas från alltför strikta miljöregleringar. Varken LUF, CUF eller Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU) ansåg trålförbud vara ett alternativ, de menar att det riskerar slå alltför hårt mot fiskenäringen. KDU föreslog ett system i likhet med det redan existerande handelssystemet för utsläppsrätter men för kväve och fosfor, för att främja östersjömiljön.

Sverigedemokratisk Ungdom erkände villigt att deras väljare sannolikt inte röstar på dem primärt för deras östersjöpolitik men att de är för utvidgandet av mängden skyddade marina områden i Östersjön.

Sammanfattningsvis visade ungdomsförbunden ett stort engagemang för Östersjöns miljö och torskbeståndet är en av de främsta frågorna inom det området. Utöver trålförbud råder det viss brist på konkreta åtgärder för att upprätta ett sunt torskbestånd i Östersjön men samtliga var eniga om att den nuvarande situationen är ohållbar.