Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
"Vi fiskar på en förskoleklass" - rapport från almedalsseminarium om östersjötorskens situation - Rädda Östersjötorsken "Vi fiskar på en förskoleklass" - rapport från almedalsseminarium om östersjötorskens situation - Rädda Östersjötorsken

”Vi fiskar på en förskoleklass” – rapport från almedalsseminarium om östersjötorskens situation

By 6 juli, 2017Nyheter

Östersjödagarna, Östersjöcentrum och Naturskyddsföreningen anordnade idag ett seminarium på Almedalsbiblioteket helt tillägnat östersjötorskens situation och effekterna av bottentrålning.

Forskaren Ingrid Tjensvoll presenterade en kort översikt av kunskapsläget kring effekterna av bottentrålning och påpekade att det finns relativt få studier utförda i Östersjön. Hon pekade framförallt på problematiken kring att bottentrålarna rör upp moln av sedimentspartiklar som blir upp till 18 meter höga och 120 meter breda. På publikfrågan varför inte bottentrålning klassas som miljöfarlig verksamhet svarade Ingrid att det sannolikt är de bakomliggande näringsintresset som sannolikt har en inverkan på beslutsgången. Forskaren Per Larsson från BalticSea2020 som var en av paneldeltagarna ville understryka de förödande effekterna av bottentrålning.

Gustaf Almqvist presenterade en kartläggning av östersjötorskens nuvarande situation och lyfte fram den utbredda bottendödens effekter på torskens koncentration till färre och mindre områden samt den mer och mer homogena storlekssammansättningen på beståndet. Han gjorde också en jämförelse mellan Öresund där trålförbud råder och medianstorleken på torsken är 47 cm, och Östra och Västra östersjöbeståndet där medianstorleken är 38 cm respektive 40 cm.

Emma Nohrén från Miljöpartiet betonade vikten av att vi inte bara måste säkerställa fortlevnaden av torskbeståndet utan även en sund genetisk sammansättning i beståndet.

Östersjötorsken leker vid allt yngre ålder, just nu fiskar vi ju på en förskoleklass så något är ju allvarligt fel.

Jesper Skalberg från Moderaterna menade att det inte är rätt tid att diskutera bottentrålning nu utan att lyfta kvotfrågan gentemot ICES borde vara den primära åtgärden i dagsläget. Han påminde också att man måste vara medveten om att ett trålförbud slår hårt även mot fiske av andra arter, som till exempel hela räkfisket.

Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och Vattenmyndigheten, ansåg att ICES rekommendationer och rådgivning varit alltför svag och efterfrågade större tydlighet därifrån. Gustaf Almqvist lyfte även att den ekonomiska aspekten av fisken borde vägas in mer i kvotsättningen. Han menade att mindre kvoter skulle vara gynnsamt för torskfisket som idag har väldigt låga marginaler.