Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Så diskuterades östersjötorskens akuta läge under Almedalen 2017 - Rädda Östersjötorsken Så diskuterades östersjötorskens akuta läge under Almedalen 2017 - Rädda Östersjötorsken

Så diskuterades östersjötorskens akuta läge under Almedalen 2017

By 12 juli, 2017Nyheter

Under almedalsveckan 2017 genomfördes över 4000 seminarier. Bara runt 40 av dem handlade på något vis om Östersjön och bara ett seminarium handlade om den akuta situationen för östersjötorsken. I de åtta partiledartal som hölls från almedalsscenen så pratades det i över 200 minuter, men bara runt tio minuter pratades om miljöfrågor, och då lyftes framförallt klimatfrågan. Inte en enda gång nämndes Östersjön eller torsken.

Det är uppskattat att samtliga riksdagspartier aktiverat sig i kampanjen Rädda östersjötorsken och bidragit med texter om sin politik för att rädda Östersjön och torsken i synnerhet under den senaste veckan. Vi noterar en bred enighet kring torskens viktiga roll för Östersjöns ekosystem, men samtidigt en oenighet kring vägen dit. Där vissa partier är benägna att överväga ett förbud för bottentrålning så tror andra att det räcker med mer selektiva fiskemetoder, att följa forskarnas rekommendationer kring kvoterna tydligare eller genom att utöka de skyddade marina områdena.

Om östersjötorsken ska räddas så krävs ett starkare engagemang från politiken. Det räcker inte bara med en viljeinriktning – det krävs att frågorna prioriteras, att regeringen lägger fram förslag och att oppositionspartierna driver på. Det kommer att vara en viktig höst för att rädda östersjötorsken, och vi hoppas på en än mer aktiv roll från politiken både på lokalt och nationell nivå.

Vi har här sammanställt de förslag som partierna presenterat i sina artiklar under almedalsveckan. De här konkreta lösningarna nämns:

Vänsterpartiet:

 • Stoppa yrkesfiske i marina reservat, framförallt bottentrålningen
 • Förbjud bottentrålning i Östersjön generellt
 • Driva förbud mot bottentrålning inom EU
 • Inrätta helt fiskefria zoner

Liberalerna:

 • Hålla sig inom de vetenskapliga bedömningarna av vad bestånden tål
 • Mer forskning och utveckling av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap
 • Premiera miljövänligt fiske genom högre tilldelning av fiskekvoter
 • Mer internationell samverkan, inom EU och runt Östersjön

Centerpartiet

 • Fungerande kontroll av utkastförbudet
 • Kvotnivån för torskbeståndet måste hålla sig inom de vetenskapliga rekommendationerna
 • Uppdatera lagarna om tillåtna fiskeredskap
 • Elektroniska loggböcker, kameror ombord som filmar fångsterna samt andra elektroniska lösningar

Socialdemokraterna:

 • Inom ramen för Helcom identifiera skyddsvärda områden
 • Fördjupad utredning kring förbud av bottentrålning
 • Mer hållbara fiskemetoder och redskap
 • Ta fram en havsplan för Östersjön, ett arbete som sker vid Havs- och vattenmyndigheten

Kristdemokraterna:

 • Havsmiljöpolitiken och fiskepolitiken kan inte utformas frikopplade från varandra
 • Tillåt bottentrålning – men efter en miljökonsekvensprövning
 • Stäng av fiskens viktigaste lekområden för fiske under lekperioden
 • Utreda att bilda fiskevårdsområden i sådana vatten där fritt handredskapsfiske nu råder

Sverigedemokraterna:

 • Mer aktiv förvaltning av säl och skarv, bland annat för att gynna det kustnära fisket
 • Freda vissa områden från bottentrålning och utreda effekterna av detta för fiskebestånd och marin ekologi
 • Svenska kommuner och landsting ska utan restriktioner kunna köpa in svenskfångad fisk

Miljöpartiet:

 • Förbud mot bottentrålning på sikt
 • Att bryta mot utkastförbudet måste få verkliga konsekvenser
 • Vi måste ha hållbara fiskekvoter och inrätta fler marina reservat
 • Följa upp och verkställa de åtgärder som beslutades vid havskonferensen i New York

Moderaterna:

 • Utveckla selektiva fiskemetoder
 • Fleråriga förvaltningsplaner för fiske
 • Förenkla fiskelagstiftningen
 • Avancerad vattenrening för att minska utsläppen av exempelvis läkemedel