Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Olika syn på kustfiskets framtid - Rädda Östersjötorsken Olika syn på kustfiskets framtid - Rädda Östersjötorsken

Olika syn på kustfiskets framtid

By 7 september, 2017Nyheter

I en skrivelse till landsbygdsministern, som flera fiskeföreningar och även kommunalråden Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C) i Östhammars kommun står bakom, lyfts att Havs- och vattenmyndigheten inte tar hänsyn till vare sig de sociala eller de samhällsekonomiska intressena som rör det kustnära fisket, detta rapporterar Nya Uppsala Tidning (UNT). Skrivelsen lyfter att det storskaliga industrifisket i Ålands hav riskerar både det lokala torskbeståndet som strömmingen längs kusten i Uppsala och Stockholms län.

I ett skriftligt svar till UNT säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att hans uppfattning är att fortsatt trålning i Ålands hav går att kombinera med miljömässiga och långsiktigt hållbara fiskebestånd och att det inte finns några fiskbestånd i Östersjön där ICES rekommenderar fiskestopp.

Vad gäller trålfiske svarar Bucht att Sverige i och med EU-medlemskapet har överlämnat lagstiftningsbehörigheten för havsfisket till EU och kan därför inte ensidigt lagstifta om regler utanför trålgränsen.

Sigvard Sundell som är ordförande i Gräsö-Öregrund fiskareförening är inte nöjd med svaret från landsbygdsministern. Han menar att industritrålning hindrar den lekande strömmingen att gå in till kusten och att situationen blir sämre och sämre. Strömming och skarpsill är basnäring för bland annat torsk, abborre och gös som också påverkas av trålningen.

-Det är katastrofalt. Men de stora fiskarna får de inte sätta krokben för, och något trålförbud i Ålands hav tar de inte upp tydligen. Blir det inte det, då är det natt alltså.

Läs hela artikeln här