Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Årets Hållbara Hav-seminarium tog upp östersjötorskens situation - Rädda Östersjötorsken Årets Hållbara Hav-seminarium tog upp östersjötorskens situation - Rädda Östersjötorsken

Årets Hållbara Hav-seminarium tog upp östersjötorskens situation

By 13 september, 2017Nyheter

Östersjöcentrum på Stockholms Universitet anordnade 5-6 september det årliga Hållbara Hav-seminariet. På seminariet medverkar ministrar, forskare och andra relevanta aktörer för diskussion och samtal kring Östersjörelaterade ämnen.

Östersjötorskens situation lyftes under seminariet och Från Östersjöcentrums eget referat går att läsa:

”Sverige har idag uppnått målet om att 10% av de marina miljöerna ska vara skyddade områden, men forskarna anser inte att det innebär att områdena har ett fungerande skydd i praktiken.

– Skyddade områden är en bra metod för att skydda miljöer men då måste vi jobba på ett annat sätt. I praktiken har vi områden där vi skyddar bottenmiljöer, men man gör inga inskränkningar i fisket, trots att även det påverkar dessa miljöer, menade Sofia Wikström, marinekolog vid Östersjöcentrum.

Nya studier visar att rovfisk kan minska negativa övergödningseffekter i Östersjön och ett hållbart fiske påverkar därför även våra kustmiljöer. Men för att nå ett hållbart fiske behöver de vetenskapliga rekommendationerna tas på större allvar.

– Om man kompromissar för mycket med fiskbestånden och de inte klarar av fisketrycket så får det långtgående effekter. Vi har exempel från torskbestånden, där man upprepat har beslutat sig för att tillåta högre kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna. Idag mår både beståndet, fisket och ekonomin dåligt, sa Gustaf Almqvist, fiskeexpert vid Östersjöcentrum. ”

Referatet går att läsa i sin helhet här och samtalet mellan Gustaf och Marie går att se på SVT Forum här.