Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Stort intresse för Östersjöfrågor i riksdagen – men vad vill partierna egentligen göra för att rädda torsken? - Rädda Östersjötorsken Stort intresse för Östersjöfrågor i riksdagen – men vad vill partierna egentligen göra för att rädda torsken? - Rädda Östersjötorsken

Stort intresse för Östersjöfrågor i riksdagen – men vad vill partierna egentligen göra för att rädda torsken?

By 9 oktober, 2017Nyheter

Här om dagen avslutades allmänna motionstiden i riksdagen, den möjlighet som alla riksdagsledamöter årligen har att lägga precis de motioner de själva önskar. Vi såg ett stort intresse för Östersjöfrågor och runt trettio motioner kring fisket och miljön i Östersjön.

Många av politikerna pratar om rovfiskarnas betydelse för ekosystemet i Östersjön. Bara att fåtal motioner lyfter dock konkreta förslag på detta område, däribland Vänsterpartiet i en motion av bland annat Jens Holm som föreslår att kvoterna för torskfisket ska följa forskarnas rekommendationer och ett totalt stopp för bottentrålning. Även Liberalerna i en motion av Lars Tysklind med flera lägger fram förslag i en riksdagsmotion, där de bland annat vill ha tydligare ursprungsmärkning och premiera miljövänligt fiske vid tilldelningen av kvoter. I en motion av Isabella Hökmark (M) föreslås att regeringen ska uppdra åt berörda myndigheter att ”föreslå både kortsiktiga åtgärder inom ramen för gällande regler och mer långsiktiga förändringar i EUs fiskepolitik så att fiskeförvaltningen inte kan stillasittande ser hur ett helt fiskebestånd kollapsar och försvinner”.

Engagemanget för det kustnära och småskaliga fisket är viktigt. Om inte viktiga arter i Östersjön återhämtar sig, så finns inte heller någon fisk att fiska för det kustnära och småskaliga fisket. I riksdagen såg vi under allmänna motionstiden ett flertal motioner på detta tema, bland annat har Peter Jeppson (S) och Suzanne Svensson (S) föreslagit att Sveriges regering både nationellt och inom EU ska ”arbeta för att stärka det småskaliga kustnära fiskets villkor för att vi ska få levande kustsamhällen i Sverige och tillkännager detta för regeringen”.

Riksdagsmotioner som inkom under allmänna motionstiden för riksdagsåret 2017/18 i frågor om torskens överlevnad, hållbart fiske och Östersjöns överlevnad: