Liberalerna: ”Nu behöver vi kraftsamla för att rädda torsken”

By 13 maj, 2019Debatt, EU-valet

Torsken är hotad. Beståndet minskar. Fiskarna svälter. Livslängden är kort. Läget för hela Östersjön är allvarligt. Så har det varit länge. Under årtionden har larmrapporterna avlöst varandra. Under den blå ytan döljer sig en ekologisk katastrof. Under somrarna, när algblomningen breder ut sig och det är farligt att bada i det giftiga vattnet, blir det uppenbart och tydligt. Men problemen finns där hela tiden.

Utsläpp och övergödning har lett till bottendöd och hotar fisken. Östersjöns allvarliga läge beror också på överfiske. Till det kommer långsiktig påverkan av klimatförändringarna. Torskens utsatta situation är ett illustrativt exempel på de täta sambanden i Östersjöns sköra miljö. Situationen för torsken i Östersjön ser mörkare ut i dag och har kanske aldrig varit så alarmerande som nu.

Men vi får inte ge upp arbetet med att rädda Östersjön och vända utvecklingen så att framtida generationer kan njuta av både rent vatten och tillgång till fisk. Men det kommer att kräva en rad beslut. Östersjöns resurser måste nyttjas långsiktigt hållbart och hänsyn tas till havets ekosystem.

Ska vi rädda Östersjön krävs det att vi tar ett samlat grepp och arbetar mot alla de olika faktorer som hotar vårt innanhav. Vi behöver fortsätta arbeta mot övergödning och spridning av tungmetaller därför behövs en läckageskatt. Vi vill slopa skattereduktionen till fossila bränslen inom sjöfarten. De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper ska förbjudas på EU-nivå. Insatser för att rädda och säkra både ålen och torsken samt det långsiktiga fisket av ål och torsk ska genomföras. Det kan bland annat handla om att enskilda fångstmetoder begränsas eller genom tillfälliga stopp.

Fisket måste hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar av vad bestånden tål för att man långsiktigt kunna ska kunna fiska med lönsamhet. Vi måste lyssna på forskarna i ICES som kommer med sin rekommendation i slutet av maj, även om det innebär ett totalt torskfiskestopp. Detta gäller allt fiske, men det är tydligt när det gäller torsken i Östersjön. Yrkesfiskarnas kunskap måste också tas tillvara och det är viktigt med dialog mellan beslutsfattare, fiskare, myndigheter, akademin för att skapa en gemensam verklighetsbild för att få långsiktig hållbarhet och säkra Östersjöns framtida fiske. Mer forskning och utveckling behövs av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap.

Vi behöver jobba lokalt, nationellt och samarbeta med övriga länderna kring Östersjön för att tillsammans jobba med samma mål om att rädda Östersjön och den marina miljön för framtiden. Vi Liberaler säger jag till ett fördjupat Europasamarbete och ett starkt EU som tar sig an klimat- och havsmiljöfrågorna. Vi har inte råd att vänta.

Karin Karlsbro, Liberalernas toppkandidat till Europaparlamentet