Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Miljöpartiet: "Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut" - Rädda Östersjötorsken Miljöpartiet: "Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut" - Rädda Östersjötorsken

Miljöpartiet: ”Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut”

By 13 maj, 2019Debatt, EU-valet

Östersjöns ekosystem är på många ställen i total obalans. Övergödning, nedskräpning och överfiske är de främsta orsakerna till dess kritiska tillstånd. Problemen har varit kända länge. Särskilt torskbestånden är allt annat än välmående. Det är på tiden att politiken ingriper till naturens försvar och agerar efter de vetenskapliga råden. För vetenskapen är tydlig – överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut annars riskerar ekosystemen att bryta samman.

Torsken utgör ryggraden i ett levande kustsamhälle vid Östersjön. Den är både av stor ekologisk och ekonomisk betydelse. Vi måste utöva påtryckningar från EU-parlamentet till torskens försvar, men framförallt måste Sverige vara pådrivande inom Ministerrådet som har den yttersta makten att besluta om kvoterna. Ministerrådet sätter inte bara för höga kvoter för torsken, även skarpsillen och sillen är utsatt under för högt fisketryck som utgör torskens mat.

Läget för torsken i det Östra beståndet är akut, vi behöver omedelbart upphöra med allt fiske efter torsk i Östra beståndet!

Men all makt ligger inte i Ministerrådets händer. EU-parlamentet har gemensam beslutsrätt om de regionala förvaltningsplanerna. Avsikten med att införa regionalisering i EU:s gemensamma fiskeripolitik var att anpassa de politiska åtgärderna efter unika förutsättningar och historiskt fisketryck i ett specifikt havsområde. Dessvärre har regionaliseringen inte lett till en sådan anpassning, utan snarare utnyttjats av kortsiktiga ekonomiska intressen. Vi, Miljöpartiet, tänker arbeta för att styra om regionaliseringen till vad den var avsedd för, nämligen ökat transparent samarbete mellan de länder som befinner sig i samma region för en bättre och skräddarsydd fiskeri- och havspolitik.

År 2020 är det dags för en revision av Östersjöns förvaltningsplan då kommer Miljöpartiet prioritera följande åtgärder:

  • Införa ett stopp mot bottentrålning. Det är en av de vanligaste, men också mest skadliga fiskerimetoderna som orsakar stora skador på livet på havsbotten och som dessutom genererar mycket bifångster. Ett förbud mot bottentrålning skulle styra bort EU:s fiske från destruktiva fiskemetoder och oönskat överfiske.
  • Slöseriet med att fullt ätlig fisk kastas tillbaka överbord måste omedelbart upphöra. EU har redan beslutat om den så kallade “landningsskyldigheten”, men efterlevnaden lämnar mycket att önska. EU-Kommissionen måste införa bättre kontroll i form av elektronisk övervakning och kameror för att skapa bättre transparens om var båtarna befinner sig och hur mycket de tar upp. Länder som inte lyder de gemensamma reglerna ska sanktioneras effektivt och proportionerligt.
  • Nedskräpningen och föroreningarna behöver åtgärdas genom att kraftfullt fortsätta arbetet mot övergödningen av Östersjön, striktare kemikalielagstiftning för jordbruket, bättre rening av industrier längs kusterna, samt förbud mot att dumpa skräp och plast till havs. Även incitament för att fiska upp skräp ska införas.

Miljöpartiet var drivande i arbetet med EU:s gemensamma fiskeripolitik som antogs år 2013. Vi är redo att bygga vidare och kämpa för en ännu mer offensiv havs- och fiskeripolitik inom EU och inte minst i Östersjön.

Pär Holmgren (MP)