Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Moderaterna: "Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken" - Rädda Östersjötorsken Moderaterna: "Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken" - Rädda Östersjötorsken

Moderaterna: ”Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken”

By 13 maj, 2019Debatt, EU-valet

EU:s fiskeripolitik är i grunden baserad på målen om maximal hållbar avkastning, så kallade MSY-nivåer. Dessa tillkom efter en lång period av ohållbart fiske. För att säkerställa att dessa mål efterlevs finns regionala flerårsplaner för olika havsområden. Den första flerårsplanen som antogs som inkluderade målsättningen om MSY var för Östersjön år 2016. Här har moderaterna spelat en betydande och viktig roll, dels i reformeringen av fiskeripolitiken till en mer hållbar sådan, men även för att säkerställa att flerårsplanerna inte urvattnas och att fiskepolitiken baseras på rekommendationer från forskningen.

Östersjöns fiskebestånd har blivit bättre, och vissa bestånd har till viss del återhämtat sig. Men det finns fortsatta problem gällande fisket som är oroande och där forskningen har rekommenderat att kvoterna för vissa fiskar måste sänkas. Sverige följer de kvoter vi tilldelas. Men även om Sverige följer flerårsplanerna och de bestämda reglerna för Östersjön, så delar vi såväl vatten som fiskebestånd med länder som inte tar lika hårt på de bestämmelser som finns. Polskt överfiske har tidigare drabbat Sverige och svenska fiskare. Bristande efterlevnad av etablerade regler är därför ett stort problem för Östersjön och dess fiskebestånd. Jag vill i EU-parlamentet arbeta för att reglerna efterlevs och att EU-kommissionen agerar mer kraftfullt mot överfiske och mot de EU-länder som inte följer bestämda regler.

Även om fiskeindustrin efterlever kvoterna har vi ett annat problem: säl och fåglar som äter fisk. Skarven är i dag betydligt mer skyddad än vad som är nödvändigt för att säkerställa en livskraftig population. Skarven äter dessutom 300-500 gram fisk per dag, vilket leder till att våra fiskebestånd drabbas negativt. Samma problematik ser vi med sälen. Från att ha varit näst intill utrotad för 30 år sedan finns det i dag omkring 50 000 sälar. Sälen fångar, tillsammans med Skarven, lika mycket fisk som Sveriges yrkesfiskare. Vi vill därför se till att det blir lättare att jaga såväl säl som skarv.

Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken. Vi moderater är för ett generellt EU-gemensamt förbud mot skadlig bottentrålning givet att det finns förutsättningar för vissa undantag. Exempelvis anser vi att bottentrålning kan accepteras är när det sker på sandbotten, där Östersjöns växtrike inte förstörs, och där ett förbud inte är ändamålsenligt. I andra fall är vi noga med att betona vårt stöd för ett förbud mot skadlig bottentrålning.

Sverige och Östersjön behöver ett långsiktigt och hållbart fiske. Detta gäller inte minst östersjötorsken. Vi måste se till att fiskebestånden når en hälsosam nivå som tillåter, och klarar av, det för samhället viktiga yrkesfisket. De politiska beslut som ska tas på såväl EU-nivå som på nationell nivå bör vara resultatinriktade och baserade på vetenskapliga fakta. Det vore bra för såväl Östersjön som fisket.

Arba Kokalari (M)
M-toppkandidat till EU-parlamentet