Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Socialdemokraterna: "Östersjötorsken är oersättlig" - Rädda Östersjötorsken Socialdemokraterna: "Östersjötorsken är oersättlig" - Rädda Östersjötorsken

Socialdemokraterna: ”Östersjötorsken är oersättlig”

By 13 maj, 2019Debatt, EU-valet

Politiken måste bana väg för en hållbar framtid för oss alla. Det gäller självklart även en hållbar fiskepolitik i Östersjöregionen. Djur och natur känner inga landsgränser, därför är EU samarbetet så viktigt. Tillsammans kan vi skapa hållbara lösningar för vår miljö, klimat och våra hav. Politiken måste våga vara tuffare. Vi måste gå före. Därför är det nödvändigt att lyssna till forskarnas varningar och vetenskapliga rekommendationer.

Som enda ordinarie svenska ledamot i Europaparlamentets miljöutskott är det för mig en självklarhet att sitta i det utskott som kan göra störst skillnad för miljön och klimatet. Under den gångna mandatperioden har jag inte bara förhandlat om viktiga förstärkningar av EU:s miljö- och klimatlagstiftning,  exempelvis utsläppshandeln och ökad energieffektivitet. Jag har även arbetat för att skydda biologisk mångfald och ekosystemen, både på land och i hav.

Särskilt viktigt för mig har arbete som huvudansvarig för Europaparlamentets granskningsrapport om hållbar användning av bekämpningsmedel varit. Vi vet att avrinningen från jordbruket har skadliga effekter på djur- och växtlivet i vattendrag och hav, och att detta måste åtgärdas.

Vi socialdemokrater arbetar för skärpta krav, lägre kvoter, ökad biologisk mångfald och hållbara hav. Vi har också röstat emot bottentrålning som tillåten metod, elektronisk pulsfiske som tillåtet fiskeredskap och emot kryphål för att använda drivgarn i Östersjön.

Det är viktigt att förbjuda fiskeredskap och metoder som skadar havsbottnen och leder till överfiske. Särskilt viktigt är det i Östersjön, när man ser till Östersjötorskens utsatta situation. Östersjötorsken är oersättlig. Den behövs för att hela Östersjön ska kunna må bra.

Det är positivt att delar av våra prioriteringar gick igenom när parlamentet nyligen röstade om nya regler och prioriteringar för EU:s Havs och Fiskerifond. Dock hade vi gärna sett att Europaparlamentet varit ännu mer ambitiöst. Fonden är ett bra politiskt verktyg för att ställa om till ett mer hållbart fiske som värnar om den biologiska mångfalden i havet.

Ett annat politiskt verktyg är den så kallade kontrollförordningen som ska garantera att EU:s gemensamma fiskeripolitik genomförs på rätt sätt. Den nuvarande förordningen är tio år gammal och behöver ses över. Dessvärre har arbetet med nya, moderna regler försenats. Trots att det är viktiga regler som snarast behöver komma på plats, har de skjutits upp till nästa mandatperiod.

EU ska ha en fiskepolitik där vi skyddar de marina livsmiljöerna och framförallt de känsliga marina ekosystemen. För det behöver vi tuffare regler och effektivare kontroller.

Tack vare regionaliseringen inom EU:s fiskeripolitik har det blivit möjligt att agera utifrån enskilda havs situation. Där tycker jag dock att de av EU:s medlemsländer som är kopplade till Östersjön bör arbeta mer tillsammans för att säkerställa den biologiska mångfalden i Östersjön och för Östersjötorskens fortlevnad.

Det är också viktigt att vi fortsätter arbeta med en gemensam fiskepolitik i EU. Stora utmaningar kräver gemensamma lösningar. Vi socialdemokrater vill ta täten i det gemensamma arbetet för att skapa hållbara lösningar för vår miljö, klimat och våra hav.

Jytte Guteland (S) Europaparlamentariker