Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
frida, författare på Rädda Östersjötorsken frida, författare på Rädda Östersjötorsken
All Posts By

frida

Rapport visar återigen på olagliga utkast av östersjötorsk

By | Nyheter

Organisationen Our Fish har publicerat en rapport som återigen visar att olagliga utkast av torsk tillåts fortgå på Östersjön. Utkast är oönskad fångst som kastas över bord av fiskebåtar, fiskarna är oftast döda när de slängs tillbaka i havet.  Rapporten beräknar att orapporterade utkast av östersjötorsk bara under 2017, tre år efter att utkast blev olagligt, uppgår till 10,1 miljoner fiskar. Detta medan torskbeståndet är i kris.

Läs hela rapporten här

Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet

By | Nyheter, Okategoriserade

Idag skriver BalticSea2020 på Svt Opinion om det skadliga i att det idag är näringsdepartementet som ansvarar för fiskepolitiken. Ur ekonomiskt perspektiv är fisket knappt en näring idag men den har stora effekter på havsmiljön. Det vore därför naturligt att det blev miljödepartementets ansvar.

Fiskepolitiken har den senaste mandatperioden letts av näringsdepartementet och landsbygdsministern. Att i dagsläget se på fiskepolitiken som en “näring” är missvisande och förlegat. Det finns ca 800 yrkesfiskare i Sverige och landningsvärdet av deras fångster är ca en miljard kronor samtidigt som samhällets förvaltningskostnader uppgår till två tredjedelar av fångstvärdet.”

Läs hela artikeln här

Fiskejournalen tar artisterna till Lofoten för att uppmärksamma östersjötorskens situation

By | Nyheter

Under parollen ”Nu räddar vi torsken” besökte Fiskejournalens miljöredaktör Martin Falklind Lofoten tillsammans med Marko ”Markoolio” Lehtosalo, Magnus Carlsson samt Richard Olsson för att diskutera östersjötorskens situation. Dessutom uppmanar Fiskejournalen de läsare som vill engagera sig att skriva under uppropet mot bottentrålning hos Rädda Östersjötorsken.

 

Läs hela artikeln och titta på filmen här.

Joakim Odelberg om östersjötorskens situation och bottentrålningens effekt

By | Nyheter

I går, måndag var Joakim Odelberg med i Nyhetsmorgon och pratade om östersjötorsken. Nu kan du se det på tv4 play!

Joakim berättar i inslaget om östersjötorskens situation, vilka faktorer som påverkar torsken och vad vi kan göra nu för att stoppa beståndets negativa utveckling. Han pekade särskilt på bottentrålningens negativa effekter. Fiske med mer hållbara metoder som inte ger bifångst skulle bidra till levande kustsamhällen samtidigt som torsken får en möjlighet att återhämta sig.

Se klippet här

Men sälen då?

By | Nyheter
Vi på Rädda Östersjötorsken får många frågor och kommentarer angående sälen och skarvens påverkan på torskbeståndet i Östersjön. Sven-Gunnar Lunneryd som är forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på Kustlaboratoriet, SLU, säger följande gällande sälens utveckling och påverkan på våra fiskbestånd:
 

Idag finns det ca 50 000 gråsälar i Östersjön, tillväxten verkar att avta i procent (7 % årligen under 2000-talet) men i faktiska tal ökar antalet sälar snabbt. I södra Östersjön har stammen ökat med över 20 % årligen de senaste åren, vilket innebär en förflyttning av gråsäl norrifrån. Vikaren är uppdelat i två eller flera delpopulationer. Den längst i norr överstiger 20 000 individer medan de söderut har ett klart lägre numerär. Tillväxten i norr är lägre än för gråsäl men har varit konstant positiv sedan räkningarna började i slutet av 1980-talet. Det finns även några mindre knubbsälpopulationer i södra Östersjön på uppemot sammanlagt 5 000 djur. Sannolikt kommer sälen fortsätta expandera söderut och in i innerskärgårdar, där de tidigare varit ovanliga. Denna situation skapar givetvis problem för ett redan hårt utsatt yrkes- och fritidsfiske i Östersjön. I en ny vetenskaplig publikation* av forskare från hela Östersjön slår man fast att i kustområdet för arter som lax, öring, sik, siklöja, gädda, abborre och gös är sälens konsumtion tillsammans med skarv väl så stor som människans uttag. Ser man på hela Östersjön så står dock människan för ett avsevärt större uttag av fisk speciellt sill och skarpsill men även torsk. Men med tanke på gråsälens expansion i södra Östersjön så kommer konkurrensen om torsk ändra sig speciellt i kustnära områden.”.

 
*Competition for the fish – fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals, and birds. (Sture Hansson)

WWF ger rött ljus till all torsk i Östersjön

By | Nyheter

Idag presenterar WWF sin årliga fiskguide som rådger konsumenter som vill göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. I årets fiskguide är det bara tre av tretton fiskarter som får grönt ljus, och nu går trålad torsk från östra Östersjön från gult till rött ljus vilket gör att all östersjötorsk nu är rödlistad.

En rödlistning innebär att man ska låta bli att köpa fisken. I dag är det svårt som konsument att få tag på torsk från Östersjön, men rödlistningen belyser hur illa ställt det är med torskbeståndet.

Läs mer här

Corren uppmärksammar Rädda Östersjötorskens upprop för bottentrålförbud

By | Nyheter

Correns Christian Dahlgren skriver idag om östersjötorskens krisartade situation:

”De senaste tjugo årens frenetiska bottentrålande är den värsta boven. Redan på 90-talet talades det om att mer selektiva fiskeredskap borde användas. Tyvärr skedde inget, trots varningstecken på vad den omfattande trålningen riskerade medföra. Nu är vi där.”

Dahlgren uppmärksammar Rädda Östersjötorskens upprop som nu samlat över 50 000 underskrifter och belyser att länderna runt Östersjön nu måste ta sitt ansvar och skärpa fiskepolitiken.

”Larmet går. Den kortsiktiga rovgirigheten måste upphöra.”

Läs hela artikeln här

50 000 underskrifter mot bottentrålning efter torsk

By | Nyheter

På några veckor har kampanjen Rädda Östersjötorsken samlat in 50 000 underskrifter som uppmanar svenska politiker att verka för ett förbud mot bottentrålning efter torsk i Östersjön.

Allmänheten förstår att östersjötorsken är hotad och att det krävs drastiska åtgärder. Beslutet kan fattas av EU-länderna runt Östersjön. I sommar tar Sverige över ordförandeskapet för deras organisation BALTFISH. Det är en möjlighet för Sverige att visa handlingskraft genom att driva en miljöfråga där ett beslut skulle leda till snabba resultat.

Flera partier har uttalat att de är för ett förbud mot bottentrålning i Östersjön, nu är det dags för dem att gå från ord till handling. När namninsamlingen avslutas i sommar kommer den att överlämnas till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För ytterligare upplysning:
Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020
Email: conrad.stralka@balticsea2020.org
Tel: 0707-50 23 31

Hur mycket torsk har vi egentligen kunnat fiska?

By | Nyheter

Baserat på ICES historiska statistik har Östersjöländerna genom tiderna (i genomsnitt) kunnat ta upp ca 200 000 ton torsk per år. 1980-talets stora fångster sticker ut från den historiska statistiken. Till följd av upprepade saltvatteninflöden samt några lyckade lekår var torskbestånden i Östersjön under 80-talet väldigt välmående och stora mängder torsk fiskades.

Idag landar Östersjöländerna knappt 25 000 ton torsk per år, vilket är en oroande låg nivå i jämförelse med de ca 200 000 ton torsk som historiskt varit representativt för årliga landningar.