Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
frida, författare på Rädda Östersjötorsken - Sida 2 av 5 frida, författare på Rädda Östersjötorsken - Sida 2 av 5
All Posts By

frida

Moderaterna: Vi måste få EU att stoppa torskfisket

By | Nyheter

I lördags (31/3) publicerades en debattartikel undertecknad av Sofia Arkelsten (M), Isabella Hökmark (M) och Niklas Wykman (M) i Svenska Dagbladet.

Artikelförfattarna lyfter fram torskens kritiska situation i Östersjön och de olika orsakerna till att beståndet minskat så drastiskt de senaste 30 åren, framförallt det hårda fisketrycket och effekterna av bottentrålning.

”Ett stopp för bottentrålning i Östersjön har vi rådighet över. Ett trålstopp nu skulle kunna få effekt på relativt kort sikt. Det är också ett beslut i samklang med försiktighetsprincipen, när nu en genetiskt unik art riskerar att försvinna. På längre sikt skulle ett stopp för bottentrålning också ge ett bestånd med större torskar starka nog att röra sig över större delar av Östersjön.”

Artikeln framhåller också att ett svenskt trålförbud har en begränsad nytta. Det är regeringarna runt Östersjön som tillsammans kan få EU att införa ett bottentrålförbud och här kan Sverige spela en viktig roll. Undertecknarna menar att om inte nuvarande regering tar tag i frågan om torskens fortlevnad, så kommer de att göra det efter valet.

Läs artikeln i sin helhet här.

Olaglig trålning filmad i Öresund

By | Nyheter

Trålning i Öresund har varit förbjudet i över 80 år och anses vara en av förklaringarna till att torskbeståndet är förhållandevis starkt i området. Men idag rapporterar bland annat Fiskejournalen att miljöorganisationen Greenpeace under en månad dokumenterat sex förbjudna trålningar efter lektorsk. I ett av fallen klipptes trålen av mitt framför kameran vilket visar att ansvariga fiskare är väl medvetna om det olagliga i deras handling.

Läs hela artikeln här

Se orginalfilmerna hos danska Greenpeace här

 

Torskens årsringar försvinner – ingen vet varför

By | Nyheter

Sveriges största naturtidning Sveriges Natur uppmärksammar idag att forskare inte längre kan åldersbestämma torsken i Östersjön eftersom årsringarna på deras öronstenar, otoliter, har blivit allt svårare att se. Det gör att det är svårt att avgöra hur stort fiskbeståndet är vilket skapar stora problem när EU ska sätta sina fiskekvoter.

BalticSea2020s forskare Michele Casini arbetar med att utveckla en ny metod för att åldersbestämma torsk. Anledningen till brådskan med att utveckla nya metoder för åldersbestämning är att det Internationella Havsforskningsrådet, ICES, under de senaste fyra åren blivit allt sämre i sin rådgivning till EU-kommissionen – när det gäller fiskekvoterna för torsk.

Det som är särskilt allvarligt är att det är oklart vad utvecklingen beror på. Michele Casini säger att teorierna kring bakomliggande orsaker handlar om syrefattiga havsbottnar, högt fisketryck och parasiten sälmask.

Läs hela artikeln här

Öppet brev till Danmarks fiskeriminister

By | Nyheter

Nyligen rapporterade Danmarks radio (DR), med stöd av en rapport beställd från DTU Aqua, att det danska yrkesfisket under 2016 slängt 10% av den fångade torsken överbord, det vill säga 1300 ton. Torsk som till största delen redan är död när den slängs tillbaka i havet.

I ett öppet brev till Danmarks fiskeriminister Karen Ellemann kräver flera NGO:s, bland annat BalticSea2020, att ministern sätter stopp för det illegala utkastet av torsk i Östersjön.

Det har varit förbjudet med utkast i 3 år, trots detta fortsätter yrkesfisket att bryta mot lagen. Slöseriet med det torskbestånd i Östersjön som redan är i kris måste upphöra.

Läs brevet här

Dansk media uppmärksammar att östersjöfisket slänger flera ton torsk över bord

By | Nyheter

Danska DR uppmärksammar idag det faktum att trålar i Östersjön årligen slänger över ett ton död torsk över bord. Detta trots att EU förbjöd så kallat utkast 2015.

Forskare räknar med att danska fiskare under 2016 slängde 1300 ton död torsk i Östersjön. Det utgör mer än tio procent av all torsk som fiskades under samma period.

Läs hela artikeln på DR här

Även DN uppmärksammar den dystra statistiken från Danmark.

Ekots lördagsintervju uppmärksammade krisen för östersjötorsken

By | Nyheter

I lördags intervjuades landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Sveriges Radios Ekots lördagsintervju, bland annat om östersjötorsken.

Första frågan från programledaren Monica Saarinen var ”hur det kommer sig att regeringen inte följer forskarnas råd gällande kvoterna för östersjötorsken”. Saarinen frågade även hur det kan vara så att ministerrådet kom fram till en kvot på 5600 ton för det västra torskbeståndet när forskarnas rekommendation var att ta ut max 3500 ton. Bucht hänvisade till att Sverige varit en restriktiv kraft i frågan om fiskekvoter inom EU men att det är en förhandlingsfråga gentemot många andra EU-länder med andra ståndpunkter. Saarinen konstaterade att kvoterna konsekvent lagts på en högre nivå än vad forskarna rekommenderat. Bucht svarade inte på frågan i sak, utan kontrade istället med en utläggning kring att frågan är komplex och att det finns många olik parametrar att väga in.

Intervjun i sin helhet går att lyssna på här

Experter: politiker måste våga stoppa fisket

By | Nyheter

Idag skriver forskarna Per Larsson, Ragnar Elmgren och Henrik Svedäng på SvD debatt och uppmanar politiken att vara modigare i sin ansträngning att rädda Östersjön. De tar bland annat upp torskbeståndet som ett exempel på hur politiken har låtit det gå så långt att östersjötorsken idag befinner sig i kris.

”Havet är vare sig fiskarnas, experternas eller förvaltarnas enskilda angelägenhet. Det tillhör oss alla. Att få fiska bör inte vara en rättighet, utan en möjlighet som får utnyttjas så länge naturen inte riskerar att ta skada. Alltför ofta faller politiken till föga till förmån för intressegrupper, opinionstryck eller kanske osäkerhet”

Läs hela artikeln här

Riksdagsdebatt om torskkvoterna

By | Nyheter

Under tisdagen 21 november debatterades torskkvoterna i Östersjön i en interpellationsdebatt. Interpellationen var ställd av Isabella Hökmark (M) och besvarades av fiskeminister Sven-Erik Bucht (S). Isabella Hökmark framförde att kvoterna ligger över forskarnas rekommendationer och menade att ”det måste ligga i Sveriges intresse att vi behåller ett fiskebestånd med torskar i Östersjön”. Sven-Erik Bucht försvarade sig med att torskkvoterna är satta efter långa diskussioner mellan berörda länder och att den i hans mening försiktiga linjen valts efter att Sverige drivit detta i förhandlingarna. Hökmark påtalade då att fiskarna inte ens lyckats fiska upp den kvot som tilldelats då det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket torsk i Östersjön.

Se interpellationsdebatten här

Fortsatt höga illegala utkast av torsk i Östersjön

By | Nyheter

En rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish som visar på att yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön. Rapporten visar på ett systematiskt olagligt fiske i Östersjön och man vädjar nu till medlemsstaterna att omedelbart agera och införa fungerande övervakningsprogram för att få ett stopp på de olagliga och slösaktiga utkasten av död torsk i Östersjön.

Trots att ett förbud att kasta tillbaka fisk infördes redan 2015, kastas fortfarande 90 % av den undermåliga torsken tillbaka i havet. Under 2015 kastades över 20.3 miljoner östersjötorskar olagligt tillbaka i havet och under 2016 kastades över 11.5 miljoner torskar illegalt överbord. Detta resursslöseri är ett resultat av en misslyckad förvaltning som i sin tur leder till osäkra biologiska råd och en politik som inte klarar av att på ett hållbart sätt förvalta torsken i Östersjön.

Illegala utkast är inte ett problem som är avgränsat till torskfisket i Östersjön men det är extra oroväckande där på grund av att torsken redan idag befinner sig på historiskt låga nivåer. Trålarna står för 97 % av utkasten. Det innebär att om trålningen skulle upphöra, vilket vi och många med oss menar är helt nödvändigt för att torsken ska få en möjlighet att återhämta sig, skulle även detta resursslöseri upphöra.

Om ni vill läsa mer om detta kan ni läsa rapporten i sin helhet här