Vill du veta mer om torskens situation och dess roll i Östersjön?

Här samlar vi kunskapsmaterial om östersjötorskens situation och kustnära fiske. Biblioteket uppdateras löpande. Har du förslag på material som borde finnas här?

Kontakta redaktionen: redaktion@raddaostersjotorsken.se

Jämförelse mellan tre olika torskpopulationers sammansättning i Östersjön

Historic changes in length distributions of three Baltic cod stocks: Evidence of growth retardation. Henrik Svedäng och Sara Hornborg.
Läs rapporten här


Rapport med historisk data över fisket i Östersjön

Professor Daniel Pauly har i detta projekt med originaltiteln “Total marine fisheries extractions by country in the Baltic Sea”, gått igenom data från 50 talet fram till idag. Pauly inkluderar även inofficiella data om hur mycket fisk som har landats (alltså tagits i land) i sina beräkningar.
Läs rapporten här


Oceanas rapport från 2016 om status för Europas fiskbestånd

Läs rapporten här


WWF:s fiskguide för medvetna konsumentval vid köp av fisk och skaldjur

http://fiskguiden.wwf.se/

 

Naturskyddsföreningens rapport ”Fiska för framtiden”

En rapport om bottentrålning i svenska vatten och vad som kan göras för att minska den. Läs rapporten här


Faktablad från BalticSea2020 om rovfiskens roll i Östersjön

Förklarar varför rovfiskar, där torsken är den främsta, är så viktiga för balansen i Östersjöns ekosystem.

http://balticsea2020.org/images/Bilagor/Rovfisk.pdf


Vem får fiska? The New Economics Foundation kartläggning av fiskerättigheter bland EU-medlemsstater

Summering på svenska

Hela rapporten


ICES bedömning av torskbeståndet i Östersjön 2017

Västra beståndet

Östra beståndet