Vägen framåt går genom konstruktiv debatt. Här publiceras debattinlägg som berör östersjötorskens situation och kustnära fiske. Alla åsikter som framförs är respektive skribents egna.

Vill du bidra till debatten – antingen genom att skriva ett eget inlägg eller svara på någon annans inlägg? Kontakta redaktionen: redaktion@raddaostersjotorsken.se

9 januari, 2020

Stoppa den storskaliga trålningen i Östersjön

30 september, 2019

Östersjötorsken måste räddas – Finland har en central roll

10 september, 2019

”Finland måste hjälpa Sverige att rädda Östersjötorsken”

30 augusti, 2019

”Fiskelobbyn vilseleder politikerna när det gäller torskfiskets samhällsekonomiska betydelse.”

13 maj, 2019

Centerpartiet: ”Försvinner fiskarna så försvinner fiskenäringen”

13 maj, 2019

Miljöpartiet: ”Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut”

13 maj, 2019

Moderaterna: ”Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken”

13 maj, 2019

Vänsterpartiet: ”Inför fiskestopp för torsk och ål i Östersjön”

13 maj, 2019

Sverigedemokraterna: ” Naturresurser ska utnyttjas men inte överutnyttjas”

13 maj, 2019

Liberalerna: ”Nu behöver vi kraftsamla för att rädda torsken”

13 maj, 2019

Kristdemokraterna: ”Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön”

13 maj, 2019

Socialdemokraterna: ”Östersjötorsken är oersättlig”

5 mars, 2018

Fråga Karolina Skog vad hon gjorde för östersjötorsken!

9 juli, 2017

Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

8 juli, 2017

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

7 juli, 2017

Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

6 juli, 2017

Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning”

5 juli, 2017

Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning”

4 juli, 2017

Centerpartiet: ”Torskens status i Östersjön”

3 juli, 2017

Liberalerna: ”Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken”

2 juli, 2017

Vänsterpartiet: ”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”