Vägen framåt går genom konstruktiv debatt. Här publiceras debattinlägg som berör östersjötorskens situation och kustnära fiske. Alla åsikter som framförs är respektive skribents egna.

Vill du bidra till debatten – antingen genom att skriva ett eget inlägg eller svara på någon annans inlägg? Kontakta redaktionen: redaktion@raddaostersjotorsken.se

13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Centerpartiet: ”Försvinner fiskarna så försvinner fiskenäringen”

Till 2020 skulle EU:s nya fiskepolitik se till att fisket bedrivs på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Tyvärr pekar allt på att så inte blir fallet och allt…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Miljöpartiet: ”Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut”

Östersjöns ekosystem är på många ställen i total obalans. Övergödning, nedskräpning och överfiske är de främsta orsakerna till dess kritiska tillstånd. Problemen har varit kända länge. Särskilt torskbestånden är allt…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Moderaterna: ”Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken”

EU:s fiskeripolitik är i grunden baserad på målen om maximal hållbar avkastning, så kallade MSY-nivåer. Dessa tillkom efter en lång period av ohållbart fiske. För att säkerställa att dessa mål…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Vänsterpartiet: ”Inför fiskestopp för torsk och ål i Östersjön”

Läget för östersjötorsken är akut och Östersjön är ett hotat hav. Vänsterpartiet vill se drastiska åtgärder för att rädda Östersjön och förhindra en kollaps av torskbeståndet, bland annat fiskestopp för…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Sverigedemokraterna: ” Naturresurser ska utnyttjas men inte överutnyttjas”

Allt tyder på att beståndet av torsk i Östersjön, i synnerhet öster om Bornholm, har försvagats avsevärt. Efter en topp under 80-talet har fångsterna sjunkit drastiskt. Samtidigt har torskens storlek…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Liberalerna: ”Nu behöver vi kraftsamla för att rädda torsken”

Torsken är hotad. Beståndet minskar. Fiskarna svälter. Livslängden är kort. Läget för hela Östersjön är allvarligt. Så har det varit länge. Under årtionden har larmrapporterna avlöst varandra. Under den blå…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Kristdemokraterna: ”Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön”

Torsken i Östersjön är i nuläget starkt hotad och det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön. Torskbeståndet riskerar att kollapsa vilken dag som helst. Utvecklingen av…
Läs mer
13 maj, 2019 in Debatt, EU-valet

Socialdemokraterna: ”Östersjötorsken är oersättlig”

Politiken måste bana väg för en hållbar framtid för oss alla. Det gäller självklart även en hållbar fiskepolitik i Östersjöregionen. Djur och natur känner inga landsgränser, därför är EU samarbetet…
Läs mer
5 mars, 2018 in Debatt

Fråga Karolina Skog vad hon gjorde för östersjötorsken!

I veckan samlas Östersjöländernas miljöministrar i Bryssel för att bedöma hur planen för Östersjöns miljö uppfylls (Helcom Baltc Sea Action Plan). Med på mötet är också EUs kommissionär för miljö…
Läs mer
9 juli, 2017 in Debatt

Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet Fisk är - precis som klimatet - en gemensam resurs. Den följer inga nationsgränser. Därför måste vi i Sverige verka för…
Läs mer
8 juli, 2017 in Debatt

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

Emma Nohrén (MP), Havspolitisk talesperson FNs stora havskonferensen i New York, som Sverige tog initiativ till tillsammans med Fiji, var startskottet för det internationella arbete som måste till för att…
Läs mer
7 juli, 2017 in Debatt

Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

Martin Kinnunen, Miljöpolitisk talesperson, SD Fisket är en betydelsefull svensk näring med gamla anor och tillika en viktig resurs som måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Sverigedemokraterna framhåller fiskets kulturella…
Läs mer
6 juli, 2017 in Debatt

Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning”

Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Havet har många användningsområden. Ett av de viktigaste är att förse oss med det utmärkta livsmedlet fisk. Yrkesfisket ger därutöver en rad positiva…
Läs mer
5 juli, 2017 in Debatt

Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning”

Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), ledamot Miljö och jordbruksutskottet Östersjön är ett känsligt bräckvattenhav med en unik miljö, som vi har ett stort ansvar att bevara inför kommande generationer. Det finns…
Läs mer
4 juli, 2017 in Debatt

Centerpartiet: ”Torskens status i Östersjön”

Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson Östersjön är i stort behov av hjälp. Flera fiskarter är hotade däribland torsken. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, därför är det extra…
Läs mer
3 juli, 2017 in Debatt

Liberalerna: ”Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken”

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L) & Maria Weimer riksdagsledamot (L) Östersjön är för många sol, bad och avkoppling. Ett hav som binder oss samman med andra länder. Här färdas dagligen människor…
Läs mer
2 juli, 2017 in Debatt

Vänsterpartiet: ”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

Jens Holm (V) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson I höstas välkomnade miljöminister Karolina Skog att EU-kommissionen godkänt det svenska förslaget om fiskeförbud i betydande delar av det marina reservatet Bratten på…
Läs mer