Vägen framåt går genom konstruktiv debatt. Här publiceras debattinlägg som berör östersjötorskens situation och kustnära fiske. Alla åsikter som framförs är respektive skribents egna.

Vill du bidra till debatten – antingen genom att skriva ett eget inlägg eller svara på någon annans inlägg? Kontakta redaktionen: redaktion@raddaostersjotorsken.se

10 september, 2019

”Finland måste hjälpa Sverige att rädda Östersjötorsken”

30 augusti, 2019

”Fiskelobbyn vilseleder politikerna när det gäller torskfiskets samhällsekonomiska betydelse.”

13 maj, 2019

Centerpartiet: ”Försvinner fiskarna så försvinner fiskenäringen”

13 maj, 2019

Miljöpartiet: ”Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut”

13 maj, 2019

Moderaterna: ”Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken”

13 maj, 2019

Vänsterpartiet: ”Inför fiskestopp för torsk och ål i Östersjön”

13 maj, 2019

Sverigedemokraterna: ” Naturresurser ska utnyttjas men inte överutnyttjas”

13 maj, 2019

Liberalerna: ”Nu behöver vi kraftsamla för att rädda torsken”

13 maj, 2019

Kristdemokraterna: ”Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön”

13 maj, 2019

Socialdemokraterna: ”Östersjötorsken är oersättlig”

5 mars, 2018

Fråga Karolina Skog vad hon gjorde för östersjötorsken!

9 juli, 2017

Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

8 juli, 2017

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

7 juli, 2017

Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

6 juli, 2017

Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning”

5 juli, 2017

Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning”

4 juli, 2017

Centerpartiet: ”Torskens status i Östersjön”

3 juli, 2017

Liberalerna: ”Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken”

2 juli, 2017

Vänsterpartiet: ”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”