Vägen framåt går genom konstruktiv debatt. Här publiceras debattinlägg som berör östersjötorskens situation och kustnära fiske. Alla åsikter som framförs är respektive skribents egna.

Vill du bidra till debatten – antingen genom att skriva ett eget inlägg eller svara på någon annans inlägg? Kontakta redaktionen: redaktion@raddaostersjotorsken.se

9 juli, 2017

Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

Fisk är – precis som klimatet – en gemensam resurs. Den följer inga nationsgränser. Därför måste vi i Sverige verka för en fiskepolitik på europeisk och internationell nivå som efterlevs…

Läs mer
8 juli, 2017

Miljöpartiet: ”Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning”

FNs stora havskonferensen i New York, som Sverige tog initiativ till tillsammans med Fiji, var startskottet för det internationella arbete som måste till för att rädda våra hav. För att…

Läs mer
7 juli, 2017

Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

Fisket är en betydelsefull svensk näring med gamla anor och tillika en viktig resurs som måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Sverigedemokraterna framhåller fiskets kulturella aspekt liksom dess ekonomiska betydelse….

Läs mer
6 juli, 2017

Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning”

Havet har många användningsområden. Ett av de viktigaste är att förse oss med det utmärkta livsmedlet fisk. Yrkesfisket ger därutöver en rad positiva effekter för kustsamhällena. För Kristdemokraterna är det…

Läs mer
5 juli, 2017

Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning”

Östersjön är ett känsligt bräckvattenhav med en unik miljö, som vi har ett stort ansvar att bevara inför kommande generationer. Det finns stora områden med döda bottnar och ekosystemet är…

Läs mer
4 juli, 2017

Centerpartiet: ”Torskens status i Östersjön”

Östersjön är i stort behov av hjälp. Flera fiskarter är hotade däribland torsken. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, därför är det extra viktigt att Sverige tar ansvar…

Läs mer
3 juli, 2017

Liberalerna: ”Detta krävs för att rädda Östersjön och östersjötorsken”

Östersjön är för många sol, bad och avkoppling. Ett hav som binder oss samman med andra länder. Här färdas dagligen människor och gods. Östersjön är liksom andra hav jordens lungor…

Läs mer
2 juli, 2017

Vänsterpartiet: ”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

I höstas välkomnade miljöminister Karolina Skog att EU-kommissionen godkänt det svenska förslaget om fiskeförbud i betydande delar av det marina reservatet Bratten på västkusten. ”Jag hoppas att det här beslutet…

Läs mer