Så tycker partierna om fiskepolitiken

Den 26 maj är det EU-val. EUs drygt 500 miljoner medborgare har då möjlighet att välja vilka som ska representera dem i EU-parlamentet de kommande fem åren. Rädda östersjötorsken har bett Sveriges toppkandidater från respektive parti att skriva en artikel om deras partis syn på EU:s fiskepolitik och Östersjöns viktigaste rovfisk – torsken. Läs toppkandidaternas artiklar nedan.

13 maj, 2019

Centerpartiet: ”Försvinner fiskarna så försvinner fiskenäringen”

13 maj, 2019

Miljöpartiet: ”Överfisket och övergödningen av Östersjön måste få ett slut”

13 maj, 2019

Moderaterna: ”Skadlig bottentrålning är en central fråga för fiskepolitiken”

13 maj, 2019

Vänsterpartiet: ”Inför fiskestopp för torsk och ål i Östersjön”

13 maj, 2019

Sverigedemokraterna: ” Naturresurser ska utnyttjas men inte överutnyttjas”

13 maj, 2019

Liberalerna: ”Nu behöver vi kraftsamla för att rädda torsken”

13 maj, 2019

Kristdemokraterna: ”Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön”

13 maj, 2019

Socialdemokraterna: ”Östersjötorsken är oersättlig”