Om RäddaÖstersjötorsken

RäddaÖstersjötorsken är ett initiativ som syftar till att öka kunskapen om det akuta läge som östersjötorsken står inför idag. RäddaÖstersjötorsken vill bidra till förändring och att främja ett långsiktigt hållbart och kustnära torskfiske i Östersjön.

RäddaÖstersjötorsken sprider kunskap och fakta om torskens betydelse för Östersjön. Här kommer också vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser som kan användas som beslutsunderlag för de beslutsfattare som kan påverka situationen, att publiceras.

RäddaÖstersjötorsken vill vara en plattform för kunskapsutbyte och konstruktiv diskussion. Alla som anser sig ha något att bidra med är varmt välkomna att kontakta RäddaÖstersjötorskens redaktion. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som publiceras och inte.

Initiativtagare är stiftelsen BalticSea2020 som också underhåller sidan.

Om BalticSea2020

Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor. Stiftelsens tillgångar ska löpande fram till 2020 finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till att förbättra kunskapen om Östersjön. Eftersom kapitalet har förvaltats väl sedan starten har det dessutom vuxit.

Sedan grundandet har styrelsen fattat beslut om anslag på ca 550 miljoner kronor till projekt inom fiske, övergödning, och information. Totalt har drygt 95 projekt inletts, varav cirka 20 pågår just nu.

RäddaÖstersjötorsken är ett av dessa projekt.


Kontakt

RäddaÖstersjötorsken drivs av stiftelsen BalticSea2020. Du når redaktionen på redaktion@raddaostersjotorsken.se

Foto: Ulrik J. Hansen