Sista chansen för Bucht och Lövin?

31 maj 2018
Krisen för torsken i Östersjön fortsätter. Förra veckan rödlistades den av WWF, idag presenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förslag om nästan halverad fiskekvot för östra beståndet 2019.

Läs hela pressmeddelandet här

BalticSea2020: Bottentrålförbud gynnar samhällsekonomin

14 maj 2018
Småaktigt torskfiske i Öresund, där trålförbud råder, har kartlagts i en ny rapport.

Läs hela pressmeddelandet här

50 000 underskrifter mot bottentrålning efter torsk

27 april 2018
På några veckor har kampanjen Rädda Östersjötorsken samlat in 50 000 underskrifter som uppmanar svenska politiker att verka för ett förbud mot bottentrålning efter torsk i Östersjön.

Läs hela pressmeddelandet på balticsea2020.org


Trålförbud för att ge Östersjön en chans

7 feb 2018
Stiftelsen BalticSea2020 presenterar ett åtgärdsprogram för att rädda torsken i Östersjön.

Läs hela pressmeddelandet som pdf


 

Avgörande skede för Östersjötorsken

31 augusti 2017
Regeringen lanserade i veckan sin havssatsning, tyvärr utan några åtgärder till stöd för Östersjöns krisande fiskbestånd. 

Läs hela pressmeddelandet på Balticsea2020.org


Östersjötorsken viktig för kustkommunerna

19 juli 2017
Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet. Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Beslutsfattare och forskare står handfallna samtidigt som läget blir allt mer akut. Stiftelsen BalticSea2020 har lanserat sajten räddaöstersjötorsken.nu som är ett initiativ för att hjälpa Östersjöns torskbestånd.

Läs hela pressmeddelandet som pdf


Så diskuterades östersjötorskens akuta läge under Almedalen 2017

13 juli 2017
Under almedalsveckan 2017 genomfördes över 4000 seminarier. Bara runt 40 av dem handlade på något vis om Östersjön och bara ett seminarium handlade om den akuta situationen för östersjötorsken. I de åtta partiledartal som hölls från almedalsscenen så pratades det i över 200 minuter, men bara runt tio minuter pratades om miljöfrågor, och då lyftes framförallt klimatfrågan. Inte en enda gång nämndes Östersjön eller torsken.

Läs hela pressmeddelandet som pdf


Ny satsning för att rädda östersjötorsken

02 juli 2017
Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet. Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Beslutsfattare och forskare står handfallna samtidigt som läget blir allt mer akut. Stiftelsen BalticSea2020 lanserar nu ett nytt initiativ för att hjälpa Östersjöns torskbestånd.

Läs hela pressmeddelandet på Balticsea2020.org

Är du journalist och vill komma i kontakt med Rädda östersjötorsken?

Kontakta Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020

Tel: 0707- 502331